Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Robin Teigland Deltar i seminarium på näringsdepartementet

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst på att använda digitaliseringens möjligheter. I en serie seminarier ställer Digitaliseringsrådet frågan vad det innebär konkret på ett antal centrala områden.

Professor Robin Teigland deltar tisdagen den 26 september i seminariet Kompetens och digitaliseringens möjligheter som sätter fokus på hur digitalisering skapar nya möjligheter för livslångt lärande och att omsätta kompetens i nya möjligheter till arbete. Seminariet söker svar på frågor som:

  • Hur kan digitalisering bidra till att stärka individers kompetens?
  • Vad är universitets och högskolors roll för att göra nätbaserade utbildningar mer relevanta för kompetensutveckling?
  • Hur kan kompetens valideras för att skapa värde vid matchning på arbetsmarknaden?

Seminariet kommer att webbsändas på denna sida den 26 september kl 09:00.

SIR

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more