Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2014/2015

"Alla dessa marknader", med bidrag av flera HHS-forskare

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Jubileumsboken för 2015/2015, Alla dessa marknader, är den sjunde årsboken i serien.

I boken medverkar från Handelshögskolan i Stockholm: Staffan Furusten, Kristoffer Strandqvist, Susanna Alexis, Kristina Tamm-Hallström, Martin Gustavsson, Mats Jutterström.

Bibliotekskatalogen>>

Library

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more