Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny bok av Lena Lid Falkman - forskare vid Handelshögskolan i Stockholm

"Virtuella möten - effektiv gränslös kommunikation"

Lena Lid Falkman forskar och undervisar vid Handelshögskolan i Stockholm. Hennes främsta intresseområden är kommunikation, retorik och ledarskap.

Lena Lid Falkman har tillsammans med Tomas Lid Falkman nyligen publicerat boken Virtuella möten - effektiv gränslös kommunikation.

"Detta är den första boken på svenska om virtuella möten. Den ger konkret handledning kring hur man planerar, inför och genomför virtuella möten. Den bygger både på forskning och på erfarenhetsbaserad kunskap. Genomgående får läsaren praktiska tips samt exempel och lärdomar från ett antal svenska företag, myndigheter och organisationer".

Läs mer om boken»

Bibliotekskatalogen»

Lena Lid Falkmans hemsida»

Library

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more