Medialiseringen påverkar ledare och beslutsprocesser - Stockholm School of Economics