Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Doktorandtjänst utlyses

Utlysning av doktorandtjänst/doktorandstipendium i företagsekonomi med ekonomisk-historisk och företagshistorisk inriktning.

Institutet för ekonomisk-historisk och företagshistorisk forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm har nöjet att utlysa en doktorandtjänst/stipendium i företagsekonomi med ekonomisk-historisk och företagshistorisk inriktning med början hösten 2021.

Inriktningen på doktorandprojektet kan med fördel vara inom något av följande områden: 1) Historiskt entreprenörskap; 2) Reklam- och detaljhandelshistoria; 3) Finanshistoria rörande 1920-talets deflationskris; men även andra inriktningar kan komma ifråga.

Doktoranden skall ytterligare stärka institutets forskning inom finans- och företagshistoria och även i övrigt bidra till institutets gemensamma forskningsmiljö. Doktorandtjänsten/stipendiet omfattar fyra år (240 ECTS) och arbetet är förlagt till institutets lokaler vid Handelshögskolan i Stockholm.

Behörighet

Den sökandes personliga egenskaper är avgörande vid tillsättningen av platsen. Vi söker en kvalificerad och välmotiverad person som kan arbeta både självständigt och inom ramen för en forskargrupp. Ett intresse för kvantitativ ekonomisk-historisk/företagshistorisk forskning liksom kunskaper i statistik/ekonometri är en fördel. Doktorandplatsen är öppen för student med master-/magisterexamen som uppfyller Handelshögskolans krav för doktorander i företagsekonomi eller nationalekonomi. Se https://www.hhs.se/en/education/phd/business-administration/

respektive https://www.hhs.se/en/education/phd/economics/

Därtill är en bakgrund inom ekonomisk-historia meriterande. För sökande som inte har läst ekonomisk historia på Bachelor- eller Mastersnivå erbjuds en överbryggningskurs i ekonomisk historia. Vid tillsättning kommer utöver formella meriter avseende fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Stora delar av doktorandundervisningen sker på engelska varför dokumenterat goda kunskaper i detta språk erfordras.

 

Ansökning

Intresseanmälningar ska ha inkommit till EHFF senast 1 februari 2021 (gärna tidigare) och ska innehålla ett personligt brev där forskningsintressen och idé för doktorandprojektet beskrivs. Detta ska ställas till erik.lakomaa@hhs.se . Frågor rörande ansökningsprocessen kan även ställas dit.

Sökande ska även anmäla sig Handelshögskolans doktorandprogram (före 1 februari 2021)https://www.hhs.se/en/education/phd/business-administration/admission/

 

 

 

Erik Lakomaa                           

Ek Dr, Föreståndare EHFF         

EHFF

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more