Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN Debatt: ”Sveriges invandrare drabbas hårdast av coronakrisen”

DEBATT 27/3. Fyra ekonomiforskare: Det behövs stora insatser om vi ska undvika en ohållbar integrations- och arbetsmarknadssituation efter pandemin. Redan nu vet vi att coronakrisen kommer att leda till stora utmaningar för de mest utsatta i samhället och många invandrare är i en särskilt svår situation.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more