Handelsforskare menar att spridningen av HIV kan minska genom lotteri - Stockholm School of Economics