Barn till lågutbildade saknas på toppuniversiteten - Stockholm School of Economics