Högre tröskel för vad som kan kallas statistiskt signifikant kan öka tillförlitligheten av vetenskapliga resultat - Stockholm School of Economics