Överraskande resultat i ny studie av storföretagens ägarstyrning - Stockholm School of Economics