Studenter på Handelshögskolan lyfter CSR-frågor - Stockholm School of Economics