Professor Lars Strannegård ny rektor för Handelshögskolan - Stockholm School of Economics