Handelshögskolan lanserar diplomatutbildning med Sciences Po i Paris - Stockholm School of Economics