Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Almedalen: Universitetens roll för en hållbar värld

Universitetens viktigaste bidrag till en hållbar värld går via forskning och utbildning – men hur ska detta ske på bästa sätt? Hur jobbar lärosätena idag, hur hoppas man kunna arbeta i framtiden och vilka typer av samarbeten ger bäst resultat?

14.45-16, Campus Gotland, D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1

Deltagare från Handelshögskolan i Stockholm: Olivia Lemmel, student, Lars Strannegård, rektor och Lasse Lychnell, forskare och lärare på Global Challenges.

Mer info här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more