Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Almedalen: Ungas inkludering i sociala investeringar

Vi lever i en tid där samhällsutmaningarna vi står inför är så pass stora att vi behöver samverka över sektorer. Intresset för sociala investeringar ökat dramatiskt & som resultat håller en ny marknad på att ta form. Hur skapar vi de bästa förutsättningarna tillsammans för att nå framgång i detta?

14.30-16, Hamnplan, H200

Deltagare från Handelshögskolan i Stockholm (Misum): Jennie Perzon.

Mer info här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more