Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Almedalen: Hur mäter vi social hållbarhet?

Forskare, investerare och organisationer har svar på frågor kring sociala investeringar av sociala insatser. Men tyvärr saknas det fungerande system för mätning som garanterar effekt och ekonomiska besparingar. Hur kan vi mäta och säkerställa de insatser som görs?

12:45 - 13:30, Skandias nya trädgård

Deltagare från Handelshögskolan (Misum): Jennie Perzon.

Mer info här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more