Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Lunchseminarium: Nästa steg inom hållbara investeringar

Stockholm Sustainable Finance Centre och Stockholms läns landsting arrangerar ett lunchseminarium om gröna obligationer.

Seminariet vänder sig till investerare och emittenter, och kommer att lyfta frågor såsom nytta och lärande från gröna obligationer. Hur sprider vi goda exempel från gröna obligationer till övriga obligationsmarknaden, och finns det andra sätt att jobba med hållbarhet på räntemarknaden, såsom att använda ESG screening för ”vanliga” obligationer?

Talare är Frida Korneliusson, VD, AB SLL Internfinans, Charlotta Brask, Hållbarhetschef, SLL och Aaron MaltaisPhD, Stockholm Environment Institute. Moderator är Emma Sjöström, ansvarig för forskningen om hållbar finans på Misum/HHS.

Stockholm Sustainable Finance Centre är ett center initierat av den svenska regeringen som drivs i samarbete mellan Stockholm Environment Institue och Handelshögskolan i Stockholm.

Misum

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more