Misums Joakim Sandberg på Swesif-seminarium om miljömärkning av pengar - Stockholm School of Economics