Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

misum/swesif seminarium: Investerarforum med fokus på vatten

Investerarforum med fokus på vatten, del 4: Textilsektorns arbete inom vatten - Investerarperspektivet, 5 oktober kl 9.30-11 i Fondbolagens förenings lokaler på Stureplan 6. 

Vatten är en central resurs som påverkar värdekedjan för bolag oavsett sektor och som är en grundsten för ekonomisk utveckling. Vi ser nu en ökad medvetenhet kring de risker som är knutna till en ökad konkurrens kring vatten, med fokus på att adressera dimensioner knutna till både vattentillgång och kvalitet. Textilsektorn är en växande industri med utvecklingspotential och som är starkt beroende av vatten. Detta har resulterat i att ledande textilföretag i allt större utsträckning proaktivt arbetar för att adressera sina vattenrisker.

Som en del av vår seminarieserie kring vatten för finansbranschens aktörer, bjuder Swesif i samarbete med SIWI, CDP och Misum därför in investerare att delta i detta fjärde och fristående seminarium. Det erbjuder en djupdykning i hur textilsektorns aktörer ser på detta och diskuterar vad vi kan lära av initiativ såsom Sweden Textile Water Initiative (STWI) som adresserar vattenrisker och dess finansiella implikationer.

Seminariet inleds med följande talare för att sedan övergå till en öppen paneldiskussion.

Christina Jönsson på Mistra Future Fashion & Sverea IVF pratar om de senaste trenderna inom textilsektorns vattenarbete.

Rami Narte, General manager på STWI tar upp de vattenrisker och finansiella möjligheter som finns inom textilsektorn.

Kristin Roos som är produktchef på Odd Molly berättar om konkreta exempel på hur vattenrisker hanteras inom textilsektorn.

Tytti Kaasinen, Senior Engagement Manager på GES pratar om dialogarbete som är inriktat på vatten med textilsektorn som investerare.

Välkommen!

Tid och plats: Mötet äger rum torsdagen den 5 oktober kl. 09.30-11.00 i Fondbolagens förenings lokaler på Stureplan 6 i Stockholm. Lättare frukost serveras från kl. 9.00.

Anmälan: Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan vill vi ha senast torsdagen den 2 oktober. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller. 

Obs: Mötet är endast öppet för Swesif-medlemmar.

Anmälan här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more