Bokrelease CSR och hållbart företagande - Stockholm School of Economics