Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SACO Digital Studentmässa (BSc)

SACO Studentmässa är Sveriges största yrkes- och utbildningsmässa för dig som ska välja utbildning efter gymnasiet. I år är mässan helt digital och vi ser fram emot att träffa dig i vår online-monter!

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more