Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan på Järvaveckan

Besök oss på Järvaveckan och inspireras till hur du kan göra karriär av din grej.

Vi är på plats fredag till söndag mellan klockan 14 och 21. 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more