Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Öppen jubileumsföreläsning: Marknad eller reglering? AI, maskininlärning och rättsliga vägval för skapande av effektiva marknader

I år fyller Handelshögskolan 110 år! Det vill vi fira bland annat genom att öppna ekportarna och bjuda in till öppna föreläsningar där vi presenterar vår forskning på ett tillgängligt och inspirerande sätt.

Den rättsliga regleringen av företags marknadsbeteende och marknadsstrukturer är en av den Europeiska Unionens hörnpelare och ett högt prioriterat politikområde på såväl EU-nivå som bland medlemsstaterna. Lagstiftaren, myndigheter och marknadens aktörer ställs inför svåra frågor hur effektiva marknader och rättvisa spelregler ska utformas. Framväxten av artificiell intelligens, maskininlärning och automatisering komplicerar dessa spörsmål. Hur kommer framtidens reglering att se ut i ljuset av detta?

Lars Henriksson är professor i rättsvetenskap, juris doktor och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Anmäl dig här.

Välkommen!

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more