Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Öppen jubileumsföreläsning: Digitali innovation - tänk annorlunda!

I år fyller Handelshögskolan 110 år! Det vill vi fira bland annat genom att öppna ekportarna och bjuda in till öppna föreläsningar där vi presenterar vår forskning på ett tillgängligt och inspirerande sätt.

Professor Magnus Mähring kommer att gå igenom några centrala aspekter av vad digital innovation är, och hur det kräver nya sätt att tänka, agera och organisera. Han kommer också att ge exempel på tankefällor som ofta inträffar när mogna organisationer driver digitala initiativ. Exempel från nya och etablerade företag kommer att användas för att inspirera och illustrera ämnet. 

Anmäl dig här.

Välkommen!

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more