Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Välkommen på seminariet "Konsten att tänka klart" med Christer Sturmark

Christer är författare, förläggare (Fri Tanke förlag), chefredaktör för tidskriften Sans och debattör. Han har bl.a. skrivit boken Upplysning i det 21:a århundradet (2015) och Fri Tanke har gett ut många aktuella böcker som bl.a. Alternativa Fakta av Åsa Wikfors, Dan Sperber och Hugo Mercers Förnuft och Fördom, Steven Pinkers Upplysning Nu och Nick Boströms Superintelligens (och många andra fantastiska böcker!).

Alla är välkomna! 

Om Fri Tanke Förlag

Fri Tanke Förlag är en okonventionell och djärv röst i samhällsdebatten. Det är ett förlag som arbetar för att främja litteratur som fördjupar vår förståelse av och fascination för vår omvärld. I fokus för utgivningen står utmanande och banbrytande litteratur i gränslandet mellan filosofi och politik, vetenskap och existentiella frågor.

Många internationellt kända författare har valt Fri Tanke för sina svenska utgåvor. Bland dem kan nämnas Craig Venter, Lawrence Krauss, Lone Frank, Sam Harris, Christopher Hitchens, Irshad Manji, Richard Dawkins, Svante Pääbo, Rebecca Newberger Goldstein, Robert Wright och Peter Singer.

Om tidskriften Sans

Sans är ett unikt existentiellt magasin i upplysningens anda. Sans står rakryggad för ett rationellt förhållningssätt och analyserar, diskuterar och ifrågasätter kunskapsrelativism, faktaresistens och "alternativa fakta". Sans är en bred facktidskrift som befinner sig i gränslandet mellan filosofi, politik, kultur och vetenskap.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more