Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Seminarium om vinstbegränsningar i välfärdssektorn

Center for Business Law vid Handelshögskolan i Stockholm arrangerar kl. 16.00 den 6 februari 2018 ett seminarium under rubriken Vinstbegränsningar i välfärdssektorn – en rättsvetenskaplig analys.

Vid seminariet kommer att diskuteras och analyseras de förslag till lagändringar och tillkommande lagstiftning om bl.a. vinsttak som aktualiseras av Reepalu-utredningen (SOU 2016:78, Ordning och reda i välfärden).

Karin Åhman, Erik Olsson och Lars Henriksson inleder med en analys av lagrådsremissen, vilken du kan hitta HÄR.

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av de rättsliga konsekvenserna som kommer att följa av förslagen och huruvida det från rättslig synpunkt finns begränsningar i möjligheten att genomföra förslagen.

Seminariet är kostnadsfritt och du anmäler dig senast den 31 januari via Eventbrite: 

https://sse2018-vinstbegransningar-i-valfardssektorn.eventbrite.co.uk

Vänliga hälsningar

Center for Business Law

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more