Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Konkurrens- och marknadsrättsliga dagen 2015

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (KMF)  i samarbete med Handelshögskolan bjuder in till Konkurrens- och Marknadsrättsliga dagen 2015. 

Vi samlar landets främsta experter och diskuterar de senaste nyheterna och utvecklingen i praxis inom området.


Program

12:30-13:00 Registrering och lättare lunch.

13:00-13:10 Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen och Handelshögskolan hälsar välkommen.

13:10-13:50 Konkurrensrättslig praxis under 2014 från EU.
Talare: Björn Lundqvist, universitetslektor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet.

13:50-14:20 Aktuell svensk konkurrensrättslig praxis.
Talare: Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket.

14:20-14:50 Vad kan det nya direktivet om konkurrensrättsligt skadestånd betyda ur svensk synvinkel?
Talare: Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet, Lars Henriksson Professor of Law, LL.D.,M.Sc Econ & BA, Stockholm School of Economics.

14:50-15:10 Fikapaus.

15:10-15:50 Promemoria om avveckling av Marknadsdomstolen – vad kan det innebära för konkurrens- och marknadsrättsliga mål? Utökade möjligheter att kumulera olika slags yrkanden?
Paneldiskussion: Christer Fallenius, Ulf Bernitz, Karin Cederlund, advokat, partner Sandart & Partners Advokatbyrå KB.


15:50-16:10 Utredningen om främjandeförbudet i Lotterilagen (Fi 2014:01)
Talare: Christer Fallenius, särskild utredare i den pågående
utredningen och f.d. ordförande i Marknadsdomstolen, Ylva Aversten, ordförande i SEEM och advokat på Advokatfirman MarLaw.


16:10-16:30 Är det lättare att marknadsföra konsumentkrediter med stöd av ny praxis? Genomgång av MD 2014:18 KO mot Elgiganten och MD 2014:7 KO mot Media-Saturn Nordic Shared Services AB.
Talare: Susanna Norelid, advokat på Advokatfirman NorelidHolm.


16:30-16:45 Marknadsföring av livsmedel, b.la genomgång av pågående mål KO mot VitaeLab AB och Svensk Mjölk Ekonomisk Förening mot Oatly AB.
Talare: Sandra Hanson, advokat på Advokatfirman MarLaw.

16:45-17:00 Diskussion och frågestund.

17:00-19:00 Mingel med vin och tilltugg

Anmälan senast den 20 mars: kmf@marlaw.se Ange din fakturaadress, organisationsnummer och ev. specialkost vid anmälan. Deltagande kostar 2 900 kr för KMFs medlemmar och 3 500 kr för icke medlemmar (för mer info och medlemskap i föreningen klicka här). I priset ingår lättare lunch samt samt kaffe och mingel. Antalet platser är begränsat. 

Har du frågor gällande dagen kontakta Cecilia Torelm Tornberg, Advokatfirman MarLaw, för mer information, 08-23 07 35

Om Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen (KMF)

Konkurrens- och Marknadsrättsliga Föreningen har till ändamål att främja intresset för och kunskapen om svensk och internationell konkurrens- och marknadsrätt. Föreningen består av ett drygt hundratal medlemmar som bland annat anordnar möten och föredrag samt stödjer forskning och utbildning på det marknadsrättsliga området.

 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more