Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ett kunskapsbaserat Norden

- för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Norsk-Svenska Handelskammaren bjuder in till en konferens på temat ”Ett Kunskapsbaserat Norden”.Från oljeekonomi till ett kunskapsbaserat samhälle. Hur ska vi utveckla en kunskapsbaserad ekonomi i Norden?

På konferensen medverkar Norges europaminister och Sveriges näringsminister samt ledare från näringsliv och forskning i Sverige och Norge. Se detaljprogrammet för ytterligare information.

 


Klicka här för att anmäla dig till konferensen.


This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more