Boksläppseminarium: Skrivande om skrivande - Stockholm School of Economics