Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Wallenbergssfären och entreprenörskap – Om varför ett företag överlever i mer än 150 år

Finns det något vi kan lära av en familj som gjort affärer i fem generationer och överlevt?

På dagens seminarium, som baseras på boken ”Skepparen först, båten sedan. En bok om Marcus Wallenbergs värld och synen på ledarskap”, tittar vi närmare på denna fråga.

Seminariet kommer att innehålla något om Atlas Copcos historia, Marcus Wallenberg d.ä., hans värld och syn på ledarskap, entreprenörskap och problemlösning.

Dag:     onsdag 17 september
Tid:      kl 10.00–11.30 med ett ordentligt utrymme för frågor

Direkt efter seminariet, kl 11.30–12.30, serveras en lättare lunch utanför KAW.

Föredragshållare är ek. doktor Carina Beckerman. Hon har tidigare skrivit bl a böckerna ”Kunskapssamhället. En kraft som inte går att stoppa” och ”Kameleonten. En bok om ledarskap, kultur och stress”. Boken ”Skepparen först, båten sedan” kommer att finnas till försäljning för intresserade efter seminariet.

Välkommen!
Anmäl dig här.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more