Vad händer när man styr via opinioner och förväntningar? - Stockholm School of Economics