CSR-seminarium: Företagens roll och ansvar i samhället - Stockholm School of Economics