• Alumni

  Handelsfamiljen växer

  Vi har nu 14.000 alumner över hela världen. Kan du tänka dig ett bättre och bredare nätverk?
  Vi har nu 14.000 alumner över hela världen. Kan du tänka dig ett bättre och bredare nätverk?
 • Karriär

  Vi öppnar dörrar

  Mentorskap

  Delad kunskap

  Careers Online

  Vi har verktygen

Signum: näringslivskontakter

Sedan grundandet 1909 har Handelshögskolan i Stockholm utbildat över 20 000 kvinnor och män, vilka på olika sätt har haft betydelse för utvecklingen inom svenskt näringsliv och organisationer.