Näringsliv & samhälle 

Riskkapitalbranschen donerar 42 miljoner till professur vid Handelshögskolan

2011-01-18

Handelshögskolan i Stockholm har inrättat en professur i finansiell ekonomi med särskild inriktning mot riskkapitalområdet.
Professuren finansieras av företag och privatpersoner med anknytning till den finansiella sektorn.
Donatorerna har sammanlagt bidragit med 42 miljoner kronor.

Satsningen på professuren i finansiell ekonomi är knuten till Handelshögskolans insamlingskampanj som lanserades i samband med hundraårsjubileet, professuren kommer att benämnas Handelshögskolans Jubileumsprofessur i finansiell ekonomi, särskilt riskkapital. ”Finansiell ekonomi är ett mycket viktigt område för Handelshögskolan och för den svenska ekonomin, det är därför oerhört glädjande att vi kan stärka forskningen ytterligare genom att inrätta denna professur”, säger Handelshögskolans rektor Lars Bergman.

Det breda stödet från branschen har varit helt avgörande och EQT Partners, IK Investment Partners och Nordic Capital har gått i bräschen för satsningen. Vidare har Altor Equity Partners, Deloitte, Goldman Sachs, Karnell, Mannheimer Swartling, Segulah, och Vinge ställt sig bakom professuren. Ett antal personer har även engagerat sig privat för professuren, däribland Björn Savén, Gunnar Walstam och Gustav Öhman.

– Den svenska riskkapitalbranschen är respekterad för sitt ansvarstagande och sin långsiktighet som ägare till företag i och utanför Norden. Den nya professuren understryker Sveriges betydelse som en viktig och framstående marknadsplats, och förhoppningsvis kommer vi även att se fler studenter och forskare som intresserar sig för denna växande del av den globala finansmarknaden, säger Robert Andreen, ordförande i Nordic Capital.

– Det är glädjande för mig och IK Investment Partners att professuren i finansiell ekonomi med inriktning på riskkapital blivit instiftad. Riskkapitalbranschen fyller en viktig funktion i svenskt näringsliv genom att förse företag med riskvilligt kapital och det är därför viktigt att öka kunskapen och förståelsen om denna del av den finansiella sektorn, säger Björn Savén, ordförande i IK Investment Partners.

– För investerare inom riskkapital är det av stor betydelse att få ökad förståelse för hur branschen fungerar och att riskkapitalets betydelse för samhället analyseras. Detta är särskilt viktigt i Sverige eftersom den svenska riskkapitalbranschen är stor och framgångsrik ur ett globalt perspektiv. Det faktum att ett väsentligt antal intressenter gjorde gemensam sak för att möjliggöra detta är unikt och kommer förhoppningsvis att ge ytterligare tyngd till professuren, säger Conni Jonsson, Managing Partner på EQT Partners.

Handelshögskolan har en lång tradition av samarbete med näringslivet, men satsningen inom riskkapital åtnjuter en särskilt bred uppslutning från de aktiva i branschen. ”Jag gläds tillsammans med alla de som ställt sig bakom professuren att forskningen kring riskkapitalområdet kan stärkas och därmed skapa förutsättningar för en svensk forskningsgren som är i världsklass”, kommenterar Gustav Öhman som är styrelseordförande i Svenska Riskkapitalföreningen. Han påpekar även betydelsen av att stödja forskningen på andra sätt utöver de ekonomiska bidragen och tillägger, ”det är viktigt att informations- och kunskapsutbytet mellan den akademiska världen och branschen kan stärkas för att på så sätt skapa ny kunskap inom detta område.”

Innehavaren av professuren är professor Per Strömberg, en internationellt framstående forskare inom riskkapitalområdet. Han doktorerade vid Carnegie Mellon University i USA och undervisade på University of Chicago Booth School of Business innan han kom till Handelshögskolan 2004. Hans forskning har vunnit ett flertal priser och han är den enda forskaren som vid två tillfällen har vunnit det prestigefulla Brattle Group Prize för sina publikationer i The Journal of Finance. Per Strömbergs forskning har också en betydande praktisk relevans och anknytning till dagsaktuella frågor inom den finansiella sektorn och samhällsekonomin i stort.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Professor Lars Bergman, rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-736 9012
E-post: lars.bergman@hhs.se

Professor Per Strömberg, Handelshögskolan i Stockholm
Tel. 08-728 51 28
E-post: per.stromberg@sifr.org

Joana Padoan, Executive Director, Handelshögskolans Corporate and Donor Relations
Tel. 08-736 90 74
E-post: joana.padoan@hhs.se