Education

Stockholm School of Economics Library 

Dissertations at SSE Year 1946-1997

1997

Alexius, Annika
Essays on exchange rates, prices and interest rates
1997

Andersson, Bo
Essays on the Swedish electricity market
1997

Berggren, Niclas
Essays in constitutional economics
1997

Ericsson, Jan
Credit risk in corporate securities and derivatives: valuation and optimal capital structure choice
1997

Friberg, Richard
Prices, profits and exchange rates
1997

Hagerud, Gustaf E.
A new non-linear GARCH model
1997

Haksar, Annika
Environmental effects of economywide policies : case studies of Costa Rica and Sri Lanka
1997

He, Changli
Statistical properties of garch processes
1997

Holmgren, Mette
Datorbaserat kontrollrum inom processindustrin; erfarenheter i ett tidsperspektiv
1997

Löthgren, Mickael
Essays on efficiency and productivity: contributions on bootstrap, DEA and stochastic frontier models
1997

Ridderstråle, Jonas
Global innovation: managing international innovation projects at ABB and Electrolux
1997

Säfvenblad, Patrik
Price formation in multi-asset securities markets
1997

Tambour, Magnus
Essays on performance measurement in health care
1997

Zander, Lena
The licence to lead: an 18 country study of the relationship between employees' preferences regarding interpersonal leadership and national culture
1997

Zhang, Gang
Chinese rural enterprises between plan and market
1997

Åhlström Pär
Sequences in the process of adopting lean production
1997

Åkesson, Gunnar
Företagsledning i strategiskt vakuum: om aktörer och förändringsprocesser
1997

Åsbrink, Stefan E.
Nonlinearities and regime shifts in financial time series
1997

1996

Andersson, Per
Concurrence transition and evolution: perspectives of industrial marketing change processes
1996

Andersson, Per
The emergence and change of Pharmacia Biotech 1959-1995: the power of the slow flow and the drama of great events
1996

Delmar, Frédéric
Entrepreneurial behavior and business performance
1996

Edlund, Lena
The marriage market: how do you compare?
1996

Fernler, Karin
Mångfald eller likriktning: effekter av en avreglering
1996

Fors, Gunnar
R&D and technology transfer by multinational enterprises
1996

Hedborg, Ann
Studies of framing, judgment and choice
1996

Herre, Johnny
Ersättningar i köprätten: särskilt om skadeståndsberäkning
1996

Holmberg, Carina
Stores and consumers: two perspectives on food purchasing
1996

Molin, Johan
Essays on corporate finance and governance
1996

Nielsen, Steen
Omkostningskalkulation for avancerede produktionsomgivelser: en sammenligning af stokastiske og determistiske omkostningskalkulationsmodeller
1996

Runesson, Eric M.
Rekonstruktion av ofullständiga avtal: särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader
1996

Samuelson, Lennart
Soviet defence industry planning: Tukhachevskii and military-industrial mobilisation 1926-1937
1996

Sandin, Rickard
Heterogeneity in oligopoly: theories and tests
1996

Westelius, Alf
A study of patterns of communication in management accounting and control projects
1996

Örtendahl, Monica
Health and time: a problem of discounting
1996

1995

Asplund, Marcus
Essays in industrial economics
1995

Becker, Torbjörn
Essays on stochastic fiscal policy, public debt and private consumption
1995

Blomberg, Jesper
Ordning och kaos i projektsamarbete: en socialfenomenologisk upplösning av en organisationsteoretisk paradox
1995

Brännström, Tomas
Bias approximation and reduction in vector autoregressive models
1995

Magneberg, Rutger
An evaluation of the method of random action sampling
1995

Persson, Per-Göran
Modeling the impact of sales promotion on store profits
1995

Román, Lisa
Institutions in transition: a study of Vietnamese banking
1995

Söderqvist, Tore
Benefit estimation in the case of nonmarket goods: four essays on reductions of health risks due to residential radon radiation
1995

Thorén, Bertil
Användning av information vid ekonomisk styrning: månadsrapporter och andra informationskällor
1995

1994

Anderson, Helén
Ett industriföretags omvandling: en studie av Hägglunds förändringsprocess 1922-81 med bas i företagets produkter, relationer och resurser
1994

Anderson, Helén
En produkthistoria!: AB Hägglund & Söner 1922-1981
Separat bilaga
1994

Dahlfors, Gunnar
Essays in financial guarantees and risky debt / Gunnar Dahlfors and Peter Jansson
1994

Gerentz, Sven
Individer, familjer och block: köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994
1994

Horn af Rantzien, Mia
Endogenous population in a land-constrained economy
1994

Nessén, Marianne
Essays on exchange rates and international finance
1994

Niemeyer, Jonas
Essays on market microstructure: empirical evidence from some Nordic exchanges
1994

Normark, Peter
Medlemsägda företag: organisering av strategiska förändringar
1994

Sjöholm, Göran
Redovisningsmått vid bolagisering: utformning och effekter
1994

Swartz, Erik
Ledning och organisering av federationer
1994

Zander, Ivo
The tortoise evolution of the multinational corporation: foreign technological activity in Swedish multinational firms 1890-1990
1994

1993

Cha, Gun-Ho
Reappraisal of market efficiency tests arising from nonlinerar dependence, fractals, and dynamical systems theory
1993

Ekvall, Niklas
Studies in complex financial instruments and their valuation
1993

Hertz, Susanne
The internationalization processes of freight transport companies: towards a dynamic network model of internationalization
1993

Häckner, Jonas
Price and quality: essays on product differentation
1993

Högfeldt, Peter
Essays in corporate finance
1993

Nyberg, Sten
Honesty, vanity and corporate equity: four microeconomic essays
1993

Palme, Mårten
Five empirical studies on income distribution in Sweden
1993

Stein, Johan
Strategy formation and managerial agency: a socio-cognitive perspective
1993

Söderlund, Magnus
Omvärldsmodeller hos beslutsfattare i industriföretag: en studie av svenska leverantörer till fordonsindustrin
1993

Sörensson, Tomas
Swedish convertible bonds and their valuation
1993

Tyrstrup, Mats
Företagsledares arbete: en longitudinell studie av arbetet i en företagsledning
1993

Uddén-Jondal, Eva
Wage formation in a unionized economy
1993

1992

Charpentier, Claes
Ekonomisk styrning av statliga affärsverk
1992

Eklöf, Jan A.
Varying data quality and effetcs in economic analysis and planning
1992

Ewing, Per
Ekonomisk styrning av enheter med inbördes verksamhetssamband
1992

Forssell, Anders
Moderna tider i Sparbanken: om organisatorisk omvandling i ett institutionellt perspektiv
1992

Jansson, David
Spelet kring investeringskalkyler: om den strategiska användningen av det för-givet-tagna
1992

Kokko, Ari
Foreign direct investment, host country characteristics and spillovers
1992

Ljung, Anders O.
Intressentstrategier: en longitudinell studie av utvecklingen i två svenska företag
1992

Paalzow, Anders
Public debt management
1992

Södergren, Birgitta
Decentralisering: förändring i företag och arbetsliv
1992

Wahl, Anna
Könsstrukturer i organisationer: kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling
1992

1991

Berglöf, Erik
Corporate control and capital structure: essays on property rights and financial contracts
1991

Bojö, Jan
The economics of land degradation: theory and applications to Lesotho
1991

Brytting, Tomas
Organizing in the small growing firm: a grounded theory approach
1991

Drottz-Sjöberg, Britt-Marie
Perception of risk: studies of risk attitudes, perceptions and definitions
1991

Ericson, Mona
Iggesundsaffären: rationaliteter i en strategisk förvärvsprocess
1991

Hagström, Peter
The 'wired' MNC: the role of information systems for structural change in complex organizations
1991

Lindqvist, Maria
Infant multinationals: the internationalization of young, technology-based Swedish firms
1991

Lundgren, Anders
Technological innovation and industrial evolution: the emergence of industrial networks
1991

Nilsson, Anders G.
Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter: utveckling och prövning av SIV-metoden
1991

Nordström, Kjell A.
The internationalization process of the firm: searching for new patterns and explanations
1991

Rutström, Eva Elisabet
The political economy of protectionism in Indonesia: a computable general equilibrium analysis
1991

Schou, Pierre
Arbetsmotivation: en studie av ingenjörer
1991

Wahlund, Richard
Skatter och ekonomiska beteenden: en studie i ekonomisk psykologi om främst skattefusk och sparande utifrån 1982 års skatteomläggning
1991

Zander, Udo
Exploiting a technological edge: voluntary and involuntary dissemination of technology
1991

1990

Angelborg-Thanderz, Maud
Prisvärd militär flygning med rimliga risker
1990

Lagerstam, Catharina
Hedging of contracts, anticipated positions and tender offers: a study of corporate foreign exchange rate risk and/or price risk
1990

Lindkvist, Hans
Kapitalemigration
1990

Steiner, Lars
Ledningsfunktionen i tillväxtföretag: ledningsteamens sammansättning och funktion i tillverkande företag inom informationsteknologiindustrin
1990

Warne, Anders
Vector autoregressions and common trends in macro and financial economics
1990

Wärneryd, Karl
Economic conventions: essays in institutional evolution
1990

Ågren, Lars
Swedish direct investment in the U.S.
1990

Åhlander, Karl
Aspects of modern treasury management: organization and external financial activities in Swedish MNCs
1990

1989

Andersson, Thomas
Foreign direct investment in competing host countries: a study of taxation and nationalization
1989

Davidsson, Per
Continued entrepreneurship and small firm growth
1989

Edlund, Per-Olov
Preliminary estimation of transfer function weights: a two-step regression approach
1989

Eidem, Rolf
Aktieägandet och demokratin: ägarfrågan från brukssamhälle till kompetenskapitalism
1989

Kylén, Brian
Hur företagschefer beslutar innan de blir överraskade: ett försök till förklaring av svarsmönster i svagsignalsituationer
1989

Larsson, Björn
Koncernföretaget: ägarorganisation eller organisation för ägare? en studie av hur ägarkontroll omformas i en svensk koncern
1989

Löwstedt, Jan
Föreställningar, ny teknik och förändring: tre organiseringsprocesser ur ett kognitivt aktörsperspektiv
1989

Roos, Johan
Cooperative venture formation processes: characteristics and impact on performance
1989

Schuster, Walter
Ägandeformens betydelse för ett företag: en studie av ICA-rörelsen
1989

Tollgerdt-Andersson, Ingrid
Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder
1989

1988

Andréasson, Ing-Marie
Costs of controls on farmers' use of nitrogen: a study applied to Gotland
1988

Dahlgren, Göran
Ledning av fusionsförlopp: en analys av bildandet av Ericsson Information Systems AB / Göran Dahlgren, Per Witt
1988

Hultén, Staffan
Vad bestämmer de svenska exportmarknadsandelarnas utveckling?
1988

Liljegren, Göran
Interdependens och dynamik i långsiktiga kundrelationer: industriell försäljning i ett nätverksperspektiv
1988

Philips, Åke
Eldsjälar: en studie av aktörsskap i arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete
1988

Skogsvik, Kenth
Prognos av finansiell kris med redovisningsmått: en jämförelse mellan traditionell och inflationsjusterad redovisning
1988 (1987)

Vredin, Anders
Macroeconomic policies and the balance of payments
1988

1987

Benndorf, Hans
Marknadsföringsplanering och samordning mellan företag i industriella system
1987

Claesson, Kerstin
Effektiviteten på Stockholms fondbörs
1987

Sölvell, Örjan
Entry barriers and foreign penetration: emerging patterns of international competition in two electrical engineering industries
1987

1986

Aspling, Anders
Företagsdemokratin och MBL: en empirisk och organisationsteoretisk utvärdering av en arbetsrättsreform
1986

Björkegren, Dag
Företagsledarutbildning: en fallstudie
1986

Holmberg, Ingalill
Företagsledares mandat: ett koncernledningsuppdrag påbörjas
1986

Hörngren, Lars
On monetary policy and interest rate determination in an open economy
1986

Lundgren, Anders
Handlingar och strukturer: en organisationsteoretisk studie av styrelsearbetets villkor i stora företag
1986

Rombach, Björn
Rationalisering eller prat: kommuners anpassning till en stagnerande ekonomi
1986

Rydqvist, Kristian
The pricing of shares with different voting power and the theory of oceanic games
1986

1985

Bergström, Clas
Supply disruptions and the allocation of emergency reserves
1985

Forss, Kim
Planning and evaluation in aid organizations
1985

Karlström, Urban
Economic growth and migration during the industrialization of Sweden: a general equilibrium approach
1985

Lindgren, Ragnar
On capital formation and the effects of capital income taxation
1985

Lundgren, Stefan
Model integration and the economics of nuclear power: a study in applied general equilibrium analysis
1985

Wallsten, Lennart
Företagsköp med utfallsförbehåll
1985

1984

Eklund, Lars
Organiserade former för lokal delaktighet: tankemodeller av decentraliserad kommunal organisationsstruktur
1984

Heikensten, Lars
Studies in structural change and labour market adjustment
1984

Ingves, Stefan
Aspects of trade credit
1984

Jacobsson, Bengt
Hur styrs förvaltningen?: myt och verklighet kring departementens styrning av ämbetsverken
1984

Ronnås, Per
Urbanization in Romania: a geography of social and economic change since independence
1984

1983

Bretschneider, Alfred
Att styra en statlig myndighet: en analys av teoretiska antaganden om mål, människor, organisationer och samhälle i ett urval modeller avseende styrningen av statliga myndigheter
1983

Horn af Rantzien, Henrik
Imperfect competition in models of wage formation and international trade
1983

Jundin, Silja
Barns uppfattningar om konsumtion, sparande och arbete: en studie i ekonomisk socialisation
1983

Niblaeus, Birgitta
Riskspridning vid valutaosäkerhet: en jämförelse av svenska bankers valutakorglån och portföljteoretiska modeller
1983

1982

Hultkrantz, Lars
Skog för nutid och framtid: en samhällsekonomisk analys av det lämpliga virkesuttaget
1982

Lindgren, Ulf
Foreign acquisitions: management of the integration process
1982

Spångberg, Kjell
Strategi i diversifierade företag: huvudkontorets roll
1982

Wissén, Pehr
Wages and growth in an open economy
1982

1981

Björklund, Anders
Studies in the dynamics of unemployment
1981

Flam, Harry
Growth, allocation and trade in Sweden: an empirical application of the Heckscher-Ohlin theory
1981

Hederstierna, Anders
Decisions under uncertainty: the usefulness of an indifference method for analysis of dominance
1981

Leksell, Laurent
Headquarter-subsidiary relationships in multinational corporations
1981

Lindqvist, Alf
Hushållens sparande: beteendevetenskapliga mätningar av hushållens sparbeteende
1981

Rudengren, Jan
Peasants by preference?: socio-economic and environmental aspects of rural development in Tanzania
1981

1980

Forsblad, Peter
Företagsledares beslutsinflytande: några försök till identifikation och beskrivning
1980

Håkanson, Lars
Multinationella företag: FOU-verksamhet, tekniköverföring och företagstillväxt en studie av svenska storföretag och utlandsägda företag i Sverige
1980

Jansson, Jan Owen
Transport system optimization and pricing
1980

Jonsson, Egon
Studies in health economics
1980

Sjögren, Lars
Byggherrens kostnadsstyrning: en metodstudie
1980

1979

Anell, Barbro
Hushållen och dagligvarudistributionen: en konsumentekonomisk analys
1979

Borgenhammar, Edgar
Health care budgeting: goals, structure, attitudes
1979

Elvestedt, Ulf
Beslutsanalys: en interaktiv ansats
1979

Englund, Peter
Profits and market adjustment: a study in the dynamics of production, productivity and rates of return
1979

Persson, Mats
Inflationary expectations and the natural rate hypothesis
1979

Schirach-Szmigiel, Christopher von
Liner shipping and general cargo transport
1979

Werding, Jan
Affärsbankernas räntabilitet, soliditet och tillväxt: en empirisk studie av de svenska affärsbankerna 1959-1977
1979

Österberg, Hans
Hierarkisk begreppsanalys: ett hjälpmedel vid undersökning av komplexa forskningsproblem
1979

1978

Calmfors, Lars
Prices, wages and employment in the open economy
1978

Ekman, Elon V.
Some dynamic economic models of the firm: a microeconomic analysis with emphasis on firms that maximize other goals than profit alone
1978

Hemming, Tom
Multiobjective decision making under certainty
1978

Holmlöv, P. G.
Lokalpressen och kommunalpolitiken: hur kommunalpolitik rapporteras av journalister och bedöms av läsare
1978

1977

Bergman, Lars
Energy and economic growth in Sweden: an analysis of historical trends and present choices
1977

Bertmar, Lars
Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet: en analys av svenska industriföretag / Lars Bertmar, Göran Molin
1977

Hammarkvist, Karl-Olof
Materialval i byggbranschen
1977

Mossberg, Thomas
Utveckling av nyckeltal
1977

Olve, Nils-Göran
Multiobjective budgetary planning: models for interactive planning in decentralized organizations
1977

Stjernberg, Torbjörn
Organizational change and quality of life: individual and organizational perspectives on democratization of work in an insurance company
1977

1976

Brodin, Bengt
Produktutvecklingsprocesser: en studie ur marknadsföringssynvinkel av produktutveckling i svenska företag
1976

Falk, Thomas
Urban Sweden: changes in the distribution of population the 1960s in focus
1976

Gustafsson, Siv
Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn
1976

Hedebro, Göran
Information och engagemang: individuella och miljömässiga förutsättningar för deltagande i det lokala samhällslivet exemplet skola
1976

Hedlund, Gunnar
Det multinationella företaget, nationalstaten och fackföreningarna: om Sveriges framtider i ett globalt industriellt system / Gunnar Hedlund, Lars Otterbeck
1974

Hedlund, Gunnar
Det multinationella företaget, nationalstaten och fackföreningarna: en diskussion av utgångspunkter och metoder
1976

Peterssohn, Erling
Kreditgivning mellan företag: en mikroekonometrisk studie av företagens finansiella beteende
1976

Restad, Tomas
Modeller för samhällsekonomisk perspektivplanering
1976

Rydén, Inger
Transportkostnader och regional utveckling
1976

Tell, Bertil
A comparative study of some multiple-criteria methods
1976

1975

Asplund, Göran
Strategy formulation: an intervention study of a complex group decision process
1975

Birgegård, Lars-Erik
The project selection process in developing countries: a study of the public investment project selection process in Kenya, Zambia and Tanzania
1975

de Vylder, Stefan
Chile 1970-73: the political economy of the rise and fall of the Unidad Popular
1974

Facht, Johan
Emission control costs in Swedish industry: an empirical study of the iron & steel and pulp & paper industries
1975

Forsgårdh, Lars-Erik
Information, förväntningar och aktiekurser: en studie av den svenska aktiemarknaden / Lars-Erik Forsgårdh, Krister Hertzen
1975

Gavatin, Peter
Budgetsimulering : innebörd, effektivitet och införande
1975

Julander, Claes-Robert
Sparande och effekter av ökad kunskap om inkomstens användning: en beteendevetenskaplig studie av individers inkomstanvändning
1975

Karlsson, Weine
Manufacturing in Venezuela: studies on development and location
1975

Mabon, Hunter
Job analysis: measurement problems and applications
1974

Nyberg, Lars
A control systems approach to macroeconomic theory and policy in an open economy / Lars Nyberg, Staffan Viotti
1975

Söderström, Hans Tson
Studies in the microdynamics of production and productivity change
1974

Viotti, Staffan
A control systems approach to macroeconomic theory and policy in an open economy / Lars Nyberg, Staffan Viotti
1975

Åhrén, Per
Ekonomiska utvärderingsmetoder i samhällsplanering
1975

1974

Asplund, Gisèle
Osäkerhetsfaktorer i företaget och i dess miljö: en taxonomisk studie
1974

Berg, Curt
Samrådssystemet: en klinisk undersökning i ett växande företag
1974

Bergstrand, Jan
Budgetary planning: a summary of two previous books
1974

Dalborg, Hans
Studier i företagslokalisering, strukturutveckling och företagens utvecklingsarbete
1974

Hägg, Claes
Periodiska betalningsvariationer: en studie i företagsekonomisk tidsserieanalys
1974

Magnusson, Åke
Budgetuppföljning: analys av budgetutfall
1974

Valdelin, Jan
Produktutveckling och marknadsföring: en undersökning av produktutvecklingsprocesser i svenska företag
1974

1973

Ahnström, Leif
Styrande och ledande verksamhet i Västeuropa: en ekonomisk-geografisk studie
1973

Arvidsson, Göran
Studier i internprissättning
1973

Back, Rolf
Studier i lokalisering, lokaliseringsbeslut och beslutskoordinering
1973

Fjæstad, Björn
Massmedia och företagen
1973

Gustafsson, Lennart
Studier i förhandlingsbeteende
1973

Lundberg, Dan
Den funktionella ansatsen vid beteendevetenskapliga studier av massmedia : en forskningspolitisk översikt samt några undersökningar med sikte på teoretisk och metodologisk vidareutveckling
1973

Matthiessen, Lars
A study in fiscal theory and policy: stabilization policy 1973
Vol. 1.
1973

Matthiessen, Lars
A study in fiscal theory and policy: corporate taxation and economics
Vol. 2.
1973

Matthiessen, Lars
A study in fiscal theory and policy
1973

Norström, Göran
Transportgeografiska studier i svensk utrikeshandel
1973

Otterbeck, Lars
Företagsstrategi och lokalisering
1973
Avhandlingen består av tre publikationer i ovanstående publikation:
Lokalisering och ekonomisk strukturutveckling / R. Back, H. Dalborg, L. Otterbeck
1970
Towards a contingenyc theory of indudtrial location / L. Otterbeck
1973
Forskningsprogrammet lokalisering och ekonomisk strukturutveckling
1973

Samuelson, Lars
Effektiv budgetering: en analys av beslut om budgeteringens utformning
1973

Sjöstrand, Sven-Erik
Företagsorganisation: en taxonomisk ansats med en typisering av 38 svenska byggnadsföretag
1973

Ståhl, Ingolf
Bargaining theory
1972

Vinell, Lars
Business cycles and steel markets: studies in demand variations and firms' short-term behaviour in the Swedish steel market
1973

Östman, Lars
Utveckling av ekonomiska rapporter: en empirisk studie med tonvikt på mottagaråsikter och utvecklingsförlopp i företag med datorbaserad redovisning
1973

1972

Fridén, Lennart
Fluctuations in the international steel market 1953-68 : a study of import and export functions
1972

Jonsson, Ernst
Del 1: Kommunens finanser: en studie över årliga utgifts- och inkomstförändringar under perioden 1953-1965.
1972

Jonsson, Ernst
Del 1:1:Kommunens finanser: Tabeller till del 1
1971

Jonsson, Ernst
Del 2: Kommunens finanser: modeller över budgetförloppet
1971

Nowak, Kjell
The psychological study of mass communication effects: on the validity of laboratory experiments and an attempt to improve ecological validity
1972

Radetzki, Marian
Vol 1: Aid and development: principles and method
1972

Radetzki, Marian
Vol.2: Aid and development: problems and application
1972

Rydén, Bengt
Fusioner i svensk industri: en kartläggning och orsaksanalys av svenska industriföretags fusionsverksamhet 1946-69
1971

Thorngren, Bertil
Studier i lokalisering: regional strukturanalys, regionala external economics, regional informationsöverföring, informationsöverföring mellan organisationer
1972

1971

Uggla, Christer
Valutaproblem och valutapositioner i exportföretag och importföretag: försök till mikroekonomisk begreppsbildning
1971

1970

Nyström, Harry
Retail pricing: an integrated economic and psychological approach
1970

Staël von Holstein, Carl-Axel S.
Assessment and evaluation of subjective probability distributions
1970

Stymne, Bengt
Values and processes: a systems study of effectiveness in three organizations
1970

1969

Mattsson, Lars-Gunnar
Integration and efficiency in marketing systems
1969

Norén, Nils-Erik
Long-range decision models in mining
1969

1968

Persson, Staffan
Some sequence extrapolating programs: a study of representation and modeling in inquiring systems
P.1-2
1968

1966

Hållsten, Bertil
Investment and financing decisions: on goal formulation and model building
1966

1963

Danielsson, Albert
On measurement and analysis of standard costs
1963

1961

Burenstam Linder, Staffan
An essay on trade and transformation
1961

Johansson, Sven-Erik
Skatt - investering - värdering: en teoretisk studie av hur hänsynstagande till inkomstskatt och penningvärdeförändringar påverkar dels investeringsobjekts ekonomiska livslängd och värdeminskningsförlopp, dels investeringars kapitalvärde och internräntefot
1961

Kihlstedt, Curt
Sortiment inom detaljhandeln: studier inom detaljhandelsföretag av sortimentsstorlek och sammansättning samt vissa kostnads- och intäktssamband
1961

Nabseth, Lars
Löneökningars verkningar inom industrin: en studie av anpassningsprocessen inom företaget
1961

1960

Persson, Lars
Kunderna i Vällingby: en undersökning om verksamheten i Vällingby centrum och köpvanorna hos invånarna i omgivande bostadsområden
1960

Thorburn, Thomas
Supply and demand of water transport: studies in cost and revenue structures of ships, ports and transport buyers with with respect to their effects on supply and demand of water transport of goods
1960

1959

Artle, Roland
Studies in the structure of the Stockholm economy: towards a framework for projecting metropolitan community development
1959

1954

Frenckner, Trygve Paulsson
Kostnadsfördelning och internprestationsbedömning: studier i vissa kalkylmetoder mot bakgrunden av olika syften
1954

1946

Kristensson, Folke
Studier i de svenska textila industriens struktur
1946