Education

EFI - The Economic Research Institute 

Forskning i Fickformat


Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Syftet är att sprida aktuell forskning om företag och samhälle.
För mer information, se den officiella hemsidan: www.fickformat.se